Hướng dẫn thủ tục hồ sơ Nhà ở xã hội Thống Nhất

Điều kiện được mua nhà ở xã hội Thống Nhất
* Trường hợp chưa có nhà:
– Chưa có nhà ở và đang phải ở nhờ, thuê, mượn nhà ở của người khác hoặc có nhà ở nhưng đã bị Nhà nước thu hồi đất để phục vụ công tác giải phóng mặt bằng theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền hoặc đã bị giải tỏa để cải tạo chung cư cũ bị hư hỏng, xuống cấp và không được bồi thường bằng nhà ở, đất ở khác.
– Chưa được Nhà nước giao đất ở theo quy định của pháp luật về đất đai.
– Chưa được mua, thuê, thuê mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước hoặc chưa được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội tại các dự án khác.
– Chưa được tặng nhà tình thương, nhà tình nghĩa.

* Trường hợp đã có nhà:
– Có nhà ở là căn hộ chung cư nhưng diện tích bình quân của hộ gia đình dưới 8 m2 sàn/người.
– Có nhà ở riêng lẻ nhưng diện tích nhà ở bình quân của hộ gia đình dưới 8m2 sàn/người và diện tích khuôn viên đất của nhà ở đó thấp hơn tiêu chuẩn diện tích đất tối thiểu thuộc diện được phép cải tạo, xây dựng theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi có nhà ở.
– Có nhà ở riêng lẻ nhưng bị hư hỏng khung – tường và mái và diện tích khuôn viên đất của nhà ở đó thấp hơn tiêu chuẩn diện tích đất tối thiểu thuộc diện được phép cải tạo, xây dựng theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi có nhà ở.

* Điều kiện về cư trú:
– Có hộ khẩu thường trú tại tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi có nhà ở xã hội do các thành phần kinh tế đầu tư xây dựng.
– Trường hợp không có hộ khẩu thường trú thì người có nhu cầu mua nhà ở xã hội phải có đăng ký tạm trú, có hợp đồng lao động có thời hạn từ một năm trở lên và giấy xác nhận (hoặc giấy tờ chứng minh) về việc có đóng bảo hiểm xã hội của cơ quan bảo hiểm tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi có nhà ở xã hội.

 Hướng dẫn thủ tục đăng ký mua nhà ở xã hội Thống Nhất
A/ Hồ sơ mua nhà (2 bản photo công chứng):
—–Trường hợp người ngoại tỉnh.
1/ CMND (Người đứng tên mua nhà)
2/ KT3 (tạm trú dài hạn)
3/ Giấy xác nhận nhà ở
3.1/ Nếu làm nhà nước xin ở thủ trưởng cơ quan hoặc ở phường
3.2/ Nếu làm cty ngoài xin ở phường nơi mình cư trú
4/ Đơn đăng kí mua nhà theo mẫu có sẵn
5/ Giấy tự khai thu nhập theo mẫu có sẵn
6/ HĐ lao động hoặc quyết định bổ nhiệm chức vụ
7/ Giấy xác nhận bảo hiểm xã hội 1 năm trở lên
Chú ý: KT3, giấy xác nhận nhà ở, bảo hiểm có thể nhờ dịch vụ

—–Trường hợp hộ khẩu Bắc Ninh
1/ CMND (Người đứng tên mua nhà)
2/ Hộ khẩu Bắc Ninh
3/ Giấy xác nhận nhà ở
3.1/ Nếu làm nhà nước xin ở thủ trưởng cơ quan hoặc ở phường
3.2/ Nếu làm cty ngoài xin ở phường nơi mình cư trú
4/ Đơn đăng kí mua nhà theo mẫu có sẵn
5/ Giấy tự khai thu nhập theo mẫu có sẵn
6/ Nếu làm nhà nước bổ sung quyết định bổ nhiệm chức vụ

B/ Hồ sơ vay vốn (1 bản photo công chứng)
1/ CMND (2 vợ chồng)
2/ HKBN hoặc KT3
3/ Giấy xác nhận nhà ở
4/ Giấy đăng ký kết hôn
5/ HĐ lao động hoặc quyết định bổ nhiệm (2 vợ chồng)
6/ Sao kê lương 3 tháng gần nhất (2 vợ chồng)
7/ Giấy xác nhận lương theo mẫu ngân hàng (2 vợ chồng)
8/ Nếu làm doanh nghiệm tư nhân bổ sung giấy đăng kí kinh doanh của công ty đó bản photo (2 vợ chồng)
9/ Nếu là trường hợp ngoại tỉnh bổ sung bảo hiểm